• Anàlisis de composició corporal IN BODY
  • Pla de treball
  • Consulta Nutricional
  • Antropometria
  • Prova d'esforç

Ficat en contacte per saber les tarifes.