A les cabines de raigs UVA podràs aconseguir un bronzejat natural de forma ràpida i senzilla en qualsevol època de l'any.

Comment