Sessions de 45 minuts amb els millors entrenadors Schwinn d’Espanya. Gràfica del relleu, indicador d’intensitat i vídeos de rutes reals. 

Comment