Els pulsòmetres són aparells dissenyats per poder portar durant l'exercici amb el propòsit de mesurar i registrar la freqüència cardíaca en pulsacions per minut, oferint informació instantània del nivell de treball del teu cor. L'estat del teu cor és la clau per a la capacitat aeròbica, anomenada entre moltes de les seves acceptacions com "fons cardiovascular o fons respiratori".

Tant per a la salut de l'individu com la del cor durant l'exercici i la competició, el fons aeròbic és el punt central pràcticament per a tots els corredors. Els pulsòmetres són els instruments assequibles més efectius per trobar i desenvolupar el progrés en vies a augmentar el fons aeròbic.

L'entrenament amb pulsòmetre només pot ser efectiu si utilitzes la informació per dissenyar i implementar un règim de treball que s'ajusti a les teves necessitats, característiques i nivell de forma física. Per fer això, cal calculardiverses zones de treball específiques per al teu cor, i utilitzar aquestes zones com a guia de treball durant les sessions i la competició. La primera cosa que necessites fer per omplir això, és esbrinar un parell de valors o xifres clau.

Específicament, les zones a calcular poden originar de dues xifres: La freqüència cardíaca màxima (FCM), que correspon a al major nombre de pulsacions al que el cor pot bategar per minut, i la teva Freqüència Cardíaca en repòs (FCR), aquesta xifra correspon a les pulsacions per minut del cor quan l'individu es troba en repòs complet i idealment amb l'absència d'un estímul extern que resulti estressant (soroll, llum, altra gent al voltant, ingesta de cafeïna, digestió alimentària, post-activitat, etcètera), és dir qualsevol cosa que pugui a fer que el cor hagi de treballar addicionalment al que entenem per repòs absolut.

Comment